TFXPERIENCES
_______

Projectes innovadors de gestió tecnològica

TFXperiences son experiències professionals d’èxit amb els nostres clients que volem compartir amb aquells que estiguin interessats en les nostres activitats.

2020-2023
_______

.

" 5GMED Cellnex Telecom

EUROPEAN RDI
_______

Coordinat per Cellnex Telecom, el projecte europeu 5GMed dissenyarà i desplegarà serveis 5G transfronterers per a carreteres i ferrocarrils.

5GMed és un projecte d’innovació Horitzó 2020 finançat sota la convocatòria ICT-53-2020 com complementary grant dels projectes relacionats amb el 5G Infrastructure Public Private Partnership (5GPPP), una iniciativa conjunta entre la Comissió Europea i la indústria TIC europea (fabricants de TIC, operadors de telecomunicacions, prestadors de serveis, PiMEs i institucions de recerca).

El projecte té com a objectiu definir un model d’implementació sostenible 5G al Corredor Transfronterer del Mediterrani que respongui als reptes de la mobilitat del futur. 5GMed dissenyarà una arquitectura d’infraestructura 5G comú per carreteres / ferrocarrils, amb models de negoci sostenibles, que permetin inversions viables i demostrables i amb un alt potencial d’escalabilitat.

L’arquitectura s’adaptarà -per disseny- per respondre als requisits funcionals tant de Vehicles Autònoms, Cooperatius i Connectats (CCAM) com del Sistema de Comunicació Mòbil Ferroviària del Futur (FRMCS), amb una continuïtat funcional garantida de serveis transfronterers, compartits i segurs.

El projecte 5GMED validarà els seus objectius al llarg de la connexió transfronterera entre Barcelona (Espanya) i Perpinyà (França). La demostració de CCAM inclourà conducció remota i autònoma, habilitada per un extens desplegament de sensors al llarg de les carreteres, innovant la gestió del trànsit mitjançant IA. Els serveis de FRMCS inclouran anàlisi en temps real de trens d’alta velocitat a través de dades de càmeres, així com servei d’Internet d’alta velocitat per a passatgers. Tots dos desplegaments integraran serveis audiovisuals interactius per a passatgers, garantint la continuïtat transfronterera de les seves funcionalitats.

 

.

ELS PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PROJECTE SÓN:

Especificar i validar una arquitectura de sistema escalable, transfronterera i multiactor, habilitada per 5G i AI, que recolzi els serveis CCAM i FRMCS replicables en la infraestructura de transport europea.
Dissenyar i desenvolupar una orquestració de serveis entre operadors que permeti als operadors de xarxes mòbils (MNO), hosts neutrals i operadors d’infraestructures de carreteres / ferrocarrils garantir la continuïtat del servei als usuaris finals.
Proposar i establir pràctiques novedoses sobre com els MNO, els hosts neutrals, els fabricants de vehicles i els operadors de carreteres poden cooperar per oferir casos d’ús de conducció remota, gestió avançada del trànsit i info-entreteniment en escenaris transfronterers.
Identificar i establir les prioritats de cooperació dels operadors ferroviaris i els operadors de xarxes mòbils per oferir casos d’ús empresarial i de rendiment de FRMCS avançats en escenaris transfronterers.

.

El projecte està coordinat per Cellnex Telecom, el principal operador d’infraestructures de telecomunicacions mòbils a Europa, que ofereix una transmissió fiable i d’alta qualitat de continguts de veu, dades i audiovisuals, desplegant tanmateix xarxes de comunicacions intel·ligents -que permeten la connexió segura entre objectes – i xarxes d’emergència.

El consorci inclou socis rellevants altament qualificats d’Espanya, França, Itàlia, Xipre, Grècia i Turquia.

.

.

2020-2023
_______

.

" FERTIMANURE BETA-UVIC

EUROPEAN RDI
_______

Sota la coordinació del Centre Tecnològic BETA, FERTIMANURE permetrà la recuperació innovadora de nutrients de fonts secundàries, facilitant així la producció de fertilitzants d’alt valor afegit a partir de fems de bestiar.

La població total ramadera a Europa excreta al voltant de 1400 Tm anuals de fems. Més del 90% d’aquests fems s’aboca com a fertilitzant a explotacions agrícoles. No obstant, el procés ni és eficient ni permet evitar la contaminació per fuites.

FERTIMANURE és un projecte finançat per la UE en la convocatòria H2020 CE-RUR-08-2018-2019-2020 (Closing nutrient cycles) que desenvolupa, integra, prova i valida estratègies innovadores de gestió de nutrients per recuperar de manera eficient nutrients minerals i altres productes rellevants amb valor agrícola partir de fems animals. FERTIMANURE obtindrà fertilitzants de base biològica fiables i segurs que podran competir en el mercat europeu de fertilitzants.

La validació de FERTIMANURE s’implementarà en cinc països que són els majors productors de bestiar de la UE (Bèlgica, França, Alemanya, els Països Baixos i Espanya). Els resultats ajudaran a promoure un model d’economia circular per al sector agrícola i ramader europeu. L’enfocament tecnològic es basa en la implementació de cinc pilots experimentals en innovació i integració de recuperació de nutrients en granges.

La gestió de nutrients s’abordarà a través de tres estratègies diferents adaptades a sistemes agrícoles mixtos i especialitzats: (Estratègia #1) Producció i ús on-farm de fertilitzants de base biològica (BBF), (Estratègia #2) Producció de BBF on- farm i producció centralitzada personalitzada de fertilitzants (TMF) i (Estratègia #3) producció i ús de TMF on-farm.

S’obtindran un total de 31 productes finals comercialitzables (11 BBF i 20 TMF). S’avaluarà l’eficiència agrícola i ambiental i el potencial dels productes obtinguts per reemplaçar els fertilitzants convencionals. En definitiva, FERTIMANURE definirà un model d’economia circular innovador que afavoreixi el desenvolupament rural en el sector agrícola i ramader mitjançant la creació de sinergies i vincles reals entre els agricultors i altres activitats industrials.

 

El projecte està coordinat pel Centre Tecnològic BETA (UVIC) que també serà el principal responsable del pilot espanyol on-farm (valorització de purins de porc en una finca de la Cooperativa Plana de Vic), avaluarà l’eficiència agrícola i ambiental dels fertilitzants en condicions controlades i en assajos de camp, en estreta col·laboració amb el Departament d’Agricultura i Ramaderia de Catalunya (DARP) i liderarà l’avaluació de sostenibilitat.

El consorci inclou socis rellevants altament qualificats d’Espanya, Israel, Alemanya. Grècia, Països Baixos i el Regne Unit.

.

 

2017-2021
_______

.

" n-Track Leitat

EUROPEAN RDI
_______

El centre tecnològic Leitat coordina un innovador projecte sobre l’ús de nanopartícules multimodals per al seguiment estructural i funcional de la teràpia de cèl·lules mare en regeneració muscular.

n-Track és un projecte de recerca i innovació Horizon 2020 finançat amb la convocatòria NMBP-15-2017, dirigit a desenvolupar un agent de nano-imatges multimodal segur, escalable i altament sensible que permeti el seguiment de cèl·lules mare no invasives, longitudinals i quantitatives en humans, utilitzant CT, ressonància magnètica i PET simultàniament.

n-Track permetrà disposar de nanopartícules biocompatibles amb un nucli magnètic per a la realització d’imatges de ressonància magnètica, una capa d’or per a la imatge de CT i funcionalitzades amb un traçador radioactiu per a la imatge de PET.

Les partícules es recobriran amb glucosa per millorar la captació cel·lular de nanopartícules. Les nanopartícules n-Track també permetran predir de manera precoç els resultats del tractament. A més, es desenvoluparan algoritmes d’aprenentatge automàtic basats en n-Track i protocols d’anàlisi d’imatges, que augmentaran la sensibilitat de la imatge i permetran així la resolució d’una sola cèl·lula i la determinació de la viabilitat cel·lular a llarg termini dins del cos. n-Track complirà els requisits regulatoris i les necessitats clíniques aplicables.

 

.

ELS PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PROJECTE SÓN:

Facilitar l’etiquetatge de les cèl·lules mare mitjançant el lliurament d’un procediment operatiu estàndard per transferir a tercers.
Proporcionar informació funcional vital sobre les cèl·lules mare terapèutiques mitjançant algoritmes d’aprenentatge automàtic.
Permetre el control de cèl·lules no invasives de tot el cos i a llarg termini amb la imatge clínica aplicable.
Dissenyar protocols de traducció humana que puguin recomanar condicions òptimes d’imatge.
Augmentar la sensibilitat dels mètodes d’imatge fins a un nivell de detecció d’una sola cèl·lula.
Proporcionar una avaluació precoç de l’eficàcia de la teràpia cel·lular basada en una avaluació ràpida dels patrons de migració i biodistribució.

.

El projecte està coordinat per LEITAT, un centre tecnològic especialitzat en tecnologies de producció, desenvolupant activitats d’R+D a les àrees de ciències dels materials, medi ambient, biotecnologies i energies renovables, amb un profund coneixement i experiència en transferències tecnològiques a diversos sectors industrials.

El consorci inclou socis rellevants altament qualificats d’Espanya, Israel, Alemanya. Grècia, Països Baixos i el Regne Unit.

.

 

2021
_______

.

" Centre Multimedia Parlament Europeu (Lavinia)

CONSULTORIA ESTRATÈGICA
_______

El Parlament Europeu adjudica a empreses de Grup Lavinia el desenvolupament i suport a les operacions i serveis del nou centre multimèdia de la institució. Des del 2016, el grup ha estat adjudicatari consecutiu dels tres concursos públics.

Grup Lavinia s’ha adjudicat el contracte relacionat amb la licitació del Parlament Europeu per encarregar la seva plataforma multimèdia i per a prestar els serveis relacionats.

L’abast també inclou la plataforma de publicació de vídeo per a la comunicació web i serà el lloc web oficial de tots els mitjans de comunicació produïts pel Parlament Europeu, suportant les seves activitats de comunicació.

El 2018, el Parlament Europeu va llançar el Multimèdia Centre, una plataforma ja desenvolupada per un consorci format per empreses del Grup Lavinia, per allotjar tot el material audiovisual de la institució. Aquesta nova eina oferia notícies de vídeo, peces de so d’àudio, un arxiu d’imatges i també retransmissions en directe sobre l’activitat parlamentària.

La plataforma, que funciona en qualsevol dispositiu, té un motor de cerca i un menú temàtic que facilita la navegació i l’accés al contingut. El Centre Multimèdia permetia la visualització, compartició o descàrrega de continguts amb un sol clic, sense necessitat de registrar-se, tot i que es proporciona als usuaris registrats opcions addicionals com personalitzar el seu perfil, una menu de continguts seleccionats, un butlletí i, per professionals dels mitjans de comunicació, una gestió i descàrrega de fitxers millorada

La plataforma desplegada el 2018 va ser l’últim pas d’EuroparlTV, el canal web de televisió per Internet del Parlament Europeu, desenvolupat també per empreses del grup Lavinia, que es va llançar a finals del 2016, després que el Parlament Europeu adjudiqués la licitació a un consorci format per diverses empreses de el Grup Lavinia, per desenvolupar i prestar els seus serveis a EuroparlTV.

L’objectiu del projecte era el desenvolupament i manteniment de la plataforma tècnica i la publicació de continguts en les 24 llengües oficials de la Unió Europea.

També incloïa la gestió del procés d’ingestió automàtica dels continguts audiovisuals de la plataforma, molts d’ells en directe.

L’adjudicació del contracte per al nou Multimèdia Centre com a resultat de la licitació oberta (aconseguida per Grup Laviania tres vegades consecutives des del 2016) confirma la confiança i la consolidació de Lavinia com a servei audiovisual líder per a les institucions europees.

.

.

2020
_______

.

" Disc4All ITN BCN MedTech (UPF)

EUROPEAN RDI
_______

La unitat de recerca UPF BCN-MedTech ha llançat una acció Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) per avançar en la comprensió i gestió de trastorns multifactoris altament prevalents, com arae trastorns musculoesquelètics.

El projecte ITN Disc4All utilitza la degeneració de disc intervertebral (LDD) que condueix al dolor lumbar (LBP) com una aplicació rellevant per a la integració de dades i simulacions computacionals en medicina translacional, el que permet interpretacions racionals de la complexitat de les interaccions que acaben provocant símptomes.

La LBP és la causa de morbiditat més gran del món, tot i que encara hi ha controvèrsia sobre la causa específica que condueix a opcions de tractament i pronòstic insuficients. Es diu que el LDD representa el 50% de la LBP en adults joves, però la interacció de factors provinents de la genètica, el medi ambient, les respostes cel·lulars i els factors socials i psicològics és poc coneguda.

Malauradament, la integració d’aquestes dades en un mapa holístic i racional de processos degeneratius i factors de risc no s’ha aconseguit encara, cosa que requereix la creació de competències transversals professionals, que els actuals programes de formació en biomedicina, enginyeria biomèdica i medicina translacional no aborden individualment.

Disc4All té com a objectiu abordar aquest problema mitjançant l’experiència col·laborativa de metges, físics i biòlegs computacionals, genetistes, informàtics, biòlegs cel·lulars i moleculars, microbiòlegs, bioinformàtics, i socis industrials.

Proporciona formació interdisciplinària en curació i integració de dades; modelització experimental teòrica/ computacional; desenvolupament d’algoritmes informàtics; generació d’eines; i plataformes de models i simulacions per integrar de manera transparent les dades primàries per millorar la interpretació clínica mitjançant models i simulacions.

El projecte permetrà articular un programa de formació que inclogui cinc dominis de formació: dades, models, algoritmes, eines i fluxos de treball i plataformes, així com set grups de disciplines relacionades. El principal assoliment de la investigació serà proporcionar un nou marc que permeti la medicina translacional per a trastorns altament multifactorials.

 

.

ELS IMPACTES PREVISTOS DE LA INICIATIVA DISC4ALL SÓN:

Atraure investigadors amb talent altament qualificats, reforçant la reputació del coordinador (UPF) i dels socis del projecte.
Millorar les perspectives professionals i l’ocupabilitat de 15 investigadors millorant les seves habilitats i recolzant el seu networking.
Estructurar nous programes de formació en investigació doctoral / early-stage, seguint els principis de la formació innovadora de doctorat, d’acord amb les recomanacions de Salzburg II de l’Associació Europea d’Universitats.
Proporcionar a l’entorn acadèmic un sòlid coneixement sobre les principals tendències i reptes industrials, per permetre prioritzar futures línies de recerca i millorar la competitivitat i els resultats de la indústria.
Disseny d’una metodologia transferible a la medicina personalitzada, de manera que la formació i la investigació Disc4All contribueixin a les polítiques de la UE per millorar la salut pública.

 

La iniciativa està liderada per UPF BCN-MedTech, una unitat de recerca creada dins del Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DTIC) de la UPF per tal de proporcionar una plataforma interdisciplinària i translacional per a la investigació en enginyeria biomèdica.

El consorci Disc4All està format per universitats, centres d’investigació, instal·lacions de supercomputació, pimes innovadores i centres clínics molt rellevants d’Espanya, Itàlia, Finlàndia, Regne Unit, Suïssa, Grècia i Bèlgica.

 

.

2016-2020
_______

.

" Integració de les seus internacionals mitjançant comunicacions unificades - Cellnex

CONSULTORIA TECNOLÒGICA
_______

Donant resposta a una ambicionsa i decidida política d’expansió internacional, l’operador d’infraestructures de telecomunicacions Cellnex ha implementat una eficient estratègia d’integració de les seves seus mitjançant comunicacions unificades.

Cellnex és actualment el principal operador europeu d’infraestructures de telecomunicacions sense fils, amb un portafoli proper als 130.000 emplaçaments i amb presència en una dotzena de països europeus.

A data 31 de març de 2021 la companyia comptava amb emplaçaments operatius, localitzats a Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Àustria, Dinamarca, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa, a més d’altres nodes DAS i Small Cells.

Només durant l’any 2021 Cellnex ha anunciat operacions de creixement a França, Països Baixos i Polònia i ha tancat la integració dels actius de CK Hutchison a Suècia i de Play a Portugal.

Com a empresa internacional líder en la gestió d’infraestructures de telecomunicacions, Cellnex es troba en plena expansió internacional, per la qual cosa ha dissenyat i implementat un ambiciós projecte transversal d’integració IT per abordar amb garanties la integració operativa de les empreses adquirides.

“Les comunicacions unificades han conformat un component essencial en la integració de les noves seus internacionals, aportant eines de col·laboració crítiques per al procés d’expansió empresarial.“

A partir d’una estratègia d’incorporació gradual a la xarxa de comunicacions unificades corporativa, s’ha pogut assegurar que qualsevol país disposi dels mateixos serveis de telefonia, videoconferència, presència, missatgeria instantània, videoconferència de sala, videoconferència col·laborativa i comunicacions B2B amb terceres entitats.

L’estratègia afavoreix que les trucades telefòniques i de videoconferència puguin efectuar-se per xarxa interna corporativa, sense costos externs.

S’han habilitat la disponibilitat de terminals software en els ordinadors personals i dispositius mòbils dels usuaris corporatius, permetent-los realitzar vídeo trucades, fins i tot des dels seus propis domicilis, sense necessitat de disposar d’una connexió VPN, el que ha permès una ràpida adaptació al sobtat escenari de teletreball que la situació pandèmica actual ha comportat.

D’altra banda, l’externalització i deslocalització de Contact Centers integrats en les comunicacions unificades corporatives permet donar servei a qualsevol país en què Cellnex opera, rebent trucades de números locals de cada país i presentant en les trucades sortints una numeració local.

.

.

AQUEST PROJECTE HA ACONSEGUIT:

Harmonitzar els serveis de comunicacions unificades que s’ofereixen als usuaris de l’empresa en qualsevol país.
Facilitar una transició eficient i efectiva a el teletreball.
Facilitar la mobilitat dels usuaris tant dins el país com entre països, ja que l’usuari conserva la mateixa extensió i número de telèfon independentment de la seva ubicació geogràfica.
Facilitar les sessions col·laboratives entre usuaris de diferents països.
Compartir recursos, una sola plataforma i un sol manteniment i administració compartida, revertint en òptims OPEX i CAPEX.
Habilitar les rutes de menor cost per al trànsit sortint de trucades (Less Cost Routing) de manera que la trucada pot sortir a la xarxa pública del país destí de la trucada, el que representa un significatiu estalvi en el cost del trànsit internacional de trucades.

.

.

.

 
2019
_______

.

" EIT Urban Mobility arranca a Barcelona

CONSULTORIA ESTRATÈGICA
_______

El projecte, dirigit a liderar la innovació europea en mobilitat, durarà set anys i es podrà prorrogar altres set més, amb un finançament de 1.600 milions d’euros, 400 dels quals procediran de la UE i 1.200 de la resta d’actors . Barcelona serà la seu del projecte durant els propers set anys.

Barcelona serà la seu d’aquesta Comunitat d’Innovació i Coneixement (KIC), creada per l‘Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), que integra 48 socis de 15 països, entre universitats, empreses i centres d’investigació.

L’Ajuntament de Barcelona ha liderat i coordinat la creació de l’organització durant el primer any, que es va inaugurar oficialment el 19 de novembre de 2019, en el marc de l’Smart City Expo World Congress.

L’objectiu de la iniciativa és facilitar i finançar la col·laboració entre ciutats, empreses, universitats i instituts de el coneixement per proporcionar solucions de mobilitat per fer que les ciutats europees siguin més habitables.

La iniciativa té com a objectiu crear solucions sistèmiques per a una mobilitat urbana més eficient i que alliberi espai públic, reunir tots els actors clau en la mobilitat urbana per evitar la fragmentació i assolir major impacte, i per involucrar les ciutats i als ciutadans des del primer moment, donant-los l’oportunitat d’actuar com a veritables agents de canvi.

EIT Urban Mobility té com a objectiu ajudar a garantir un sistema de mobilitat urbana més segur, més ecològic, inclusiu i intel·ligent. Aquesta és la primera iniciativa europea que uneix tres branques de el coneixement: empresa, educació i investigació, juntament amb les ciutats.

 

Per 2026, el projecte preveu crear 180 start-ups, alliberar un 90% de l’espai vial a les ciutats participants en la iniciativa, llançar 125 nous productes, impulsar la mobilitat compartida i atreure inversions per valor de 38 milions d’euros.

.

.

2018
_______

.

" Barcelona, Ciutat de la Ciència i la Innovació

CONSULTORIA ESTRATÈGICA
_______

Barcelona distingida com a «Ciutat de la Ciència i la Innovació» de l’2018 per la seva aposta decidida en inversions i infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials, i que ha destacat en el suport a la innovació en els seus territoris.

Aquest guardó l’atorga la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, destacant el paper fonamental que desenvolupen les entitats locals per aconseguir la cohesió dels agents d’innovació, gràcies la seva proximitat a la ciutadania, a les empreses i a les institucions i organismes públics.

La distinció també valora l’esforç per potenciar les infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials, de manera que es propiciï un canvi de model econòmic i es millori el patró de creixement, basat en el coneixement i la innovació.

“Barcelona va ser distingida en la categoria de ciutats de més de 100.000 habitants, juntament amb Castelló de la Plana i Vigo.“

Amb aquest reconeixement, Barcelona va incorporar a la XARXA INNPULSO, xarxa de ciutats per la ciència i la innovació, que actua com a fòrum de trobada de tots els ajuntaments distingits per definir i avançar en polítiques locals innovadores.

La Distinció «Ciutat de la Ciència i la Innovació» corresponent a l’any 2018, va ser convocada mitjançant Resolució de 13 de desembre de la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació i publicada al BOE amb data de 19 de desembre de 2018 , i la seva concessió comunicada mitjançant Resolució de 12 d’abril de 2019 publicada al BOE amb data de 4 de maig de el 2019.

.

.

.

2018
_______

.

" Nou model d’atenció ciutadana - BCN DAC 010

CONSULTORIA TECNOLÒGICA
_______

La Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC) de l’Ajuntament de Barcelona impulsa un nou model d’atenció a la ciutadania en el marc de la transformació digital de l’ajuntament.

La Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC) de l’Ajuntament de Barcelona va abordar un ambiciós projecte d’adaptació i optimització dels serveis d’atenció a la ciutadania, com un component essencial de l’exigible adaptació als requeriments establerts per la llei 39/2015 de 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

A partir dels resultats d’un estudi previ de l’any 2017, la DIAC va abordar el procés de transformació digital exigible per llei, tot aprofitant per definir un nou i òptim model d’atenció ciutadana.

 
 

 

ES VAREN IDENTIFICAR COM A PRINCIPALS VECTORS DE CANVI:

 

Enfocament en la provisió de serveis pensats per a la ciutadania, posant-la en el centre i millorant “l’experiència de la ciutadania”.
Prioritzar els serveis de tramitació en relació als serveis d’informació, motivant la proactivitat de l’adjudicatari per a que resolgui les peticions de la ciutadania en el primer contacte.
Assegurar que les trucades arribessin en primera instància a l’agent amb les competències més adients, minimitzant les transferències entre agents, el que comportava:
   – Eliminar l’Agent Virtual.
   – Optimització de la gestió de cues.
   – Prioritzar les trucades que constitueixen reintents d’accés als serveis.

Replantejar la organització interna plataforma, fent factible un càlcul de capacitats i una gestió de recursos més àgils i flexibles (agents amb multi-perfils, perfils amb nivells).
Afavorir que l’adjudicatari gestioni la provisió del servei en base una optimització del càlcul de recursos amb agents amb multi-competències (multi-perfil), exigint un compliment rigorós dels Acords de Nivell de Servei (ANS/SLA).
Disposar dels càlculs i informes necessaris per a distingir el nombre de reintents per accedir a un servei (trucades consecutives durant un període de temps definit). Aquesta informació hauria de permetre enfocar la gestió al voltant dels serveis a la ciutadania, enlloc de al voltant de les trucades ateses/abandonades. Apareixen, com a conseqüència, el conceptes de ”servei finalitzat/abandonat” i el de l’eficiència en la provisió dels serveis (nombre de reintents per accedir a un servei).
Revisar els Acords de Nivell de Servei anteriors, en valors i conceptes.
Considerar la fiabilitat de la certificació de les competències dels agents, gestionant el cicle de vida de les certificacions emeses per l’adjudicatari (durada, extinció, actualitzacions).
Incrementar les avaluacions de les trucades mitjançant escoltes en diferit, fent un seguiment individualitzat (per agent) de possibles incompliments i incidències.

.

.

LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE ATENCIÓ TELEFÒNICA I SERVEIS DIFERITS DE LA DIAC VA PERMETRE IMPLEMENTAR LA NOVA VISIÓ, TOT ACONSEGUINT:

Un canvi d’enfocament cap a l’experiència de la ciutadania, on es situen en centre del model, aportant una imatge d’administració al seu servei.
Establir un sistema tarifari amb l’adjudicatari que promogui aquest enfocament, incentivant la resolució de les peticions de la ciutadania en el primer contacte, minimitzant les transferències entre grups i evitant que la ciutadania hagi d’explicar el motiu de la seva trucada més d’una vegada.
Un sistema tarifari que premia la tramitació sobre altres informacions de menor valor afegit, de manera que es promou que la ciutadania pugui resoldre el seu tràmit al primer contacte.
Habilitar un servei de suport a l’autoservei, de manera que la ciutadania pugui resoldre els dubtes sobre el portal de tràmits de forma assistida però segura, incidint per tant en la reducció de l’anomenada «bretxa digital».

.

.

.

2017-2018
_______

.

" AMB Rondas de Barcelona

CONSULTORIA TECNOLÒGICA
_______

L’Àrea Metropolitana de Barcelona integra en una xarxa de fibra òptica la sensorització per al control dels túnels de les rondes de Barcelona.

Les rondes de Barcelona són una de les infraestructures més importants del sistema viari metropolità. La seva gestió recau en l‘Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant un conveni entre el Consell Comarcal al Barcelonès i els seus titulars.

Els túnels de les rondes disposen de sistemes de detecció i resolució d’incidències, que permeten mantenir informats els principals actors en la gestió i el manteniment de les infraestructures, els serveis de mobilitat, així com els serveis d’emergència involucrats (Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Bombers). Una xarxa de comunicació permet centralitzar les informacions dels sistemes instal·lats a cada túnel a diversos centres de control, des dels quals es poden activar diferents plans d’incidència o d’emergència.

La integració en una xarxa de fibra òptica dels sistemes de control programables PLC amb els servidors de control SCADA (sistemes de Supervisió, Control i Adquisició de Dades) va permetre evolucionar des de l’anterior connectivitat ràdio GPRS, creant una xarxa MPLS per al control dels sensors i actuadors de forma segura i fiable, immune a qualsevol problema de cobertura i interferències.

Tanmateix, l’AMB ha assegurat les condicions de seguretat i entorn adequades de l’espai físic que alberga els servidors SCADA de sistema de control de túnels.

La seguretat lògica de la xarxa de control de túnels s’ha reforçat considerablement, situant els servidors en una zona segura DMZ i habilitant l’accés VPN, al temps que s’eliminava la connexió amb Internet. Els accessos estan subjectes a la deguda autenticació, control d’autoritzacions i registre.

Per abordar aquest projecte amb les màximes garanties, l’AMB ho va dividir en 22 projectes executius, que, amb tot detall, varen especificar les accions a realitzar en cadascuna de les sales tècniques dels túnels.

 
 

AMB AQUEST PROJECTE L’AMB HA ACONSEGUIT:

Crear una infraestructura de comunicacions per al control dels túnels segura i fiable basada en una xarxa de fibra òptica.
Disposar d’un espai, convenientment habilitat, per albergar els servidors SCADA i preparar les diferents sales tècniques de control per a les següents evolucions dels sistemes SCADA, així com per les evolucions dels sistemes PLC, sensors i actuadors.
Millorar la seguretat de la xarxa, protegint l’accés davant intents d’intrusió exterior, aconseguint un accés a la xarxa molt més granular, de manera que cada usuari disposi únicament de les autoritzacions indispensables.
Disposar de la convenient traçabilitat de les connexions realitzades a la xarxa de control de túnels.

.

.

.

2017
_______

.

" Smart Rural Grid

EUROPEAN RDI
_______

Smart Rural Grid és un projecte europeu de recerca i innovació del 7è Programa Marc que va aplicar un enfocament innovador de xarxa intel·ligent de distribució d’energia enfocat a les condicions particulars de les xarxes rurals de distribució d’electricitat.

El projecte Smart Rural Grid FP7 va desenvolupar i desplegar com a pilots un nou concepte de Smart Rural Grid (xarxa de distribució rural intel·ligent). Es tractava d’un enfocament audaç per a l’any 2014, quan va començar el projecte, que va finalitzar confirmant de forma reeixida la seva ambició en l’any 2017.

El projecte va demostrar com les noves tecnologies de xarxes intel·ligents i els models de negoci associats podien transcendir aproximacions convencionals transformant a les empreses de distribució d’energia en modernes organitzacions preparades per satisfer les demandes futures dels clients localitzats en àrees no urbanes.

 

.


EL PROJECTE VA ACONSEGUIR:

Desenvolupar un router intel·ligent per a la distribució d’energia (IDPR), un concepte nou de encaminador d’energia elèctrica.
Desenvolupar noves tecnologies PLC per a la distribució de senyals de dades de control a llarga distància en xarxes rurals de distribució elèctrica.
Desenvolupar una xarxa de comunicació sòlida i fiable per interconnectar IDPRs.
Desenvolupar un sistema de control de dades i energia que gestionés unitats de micro-generació local d’energia elèctrica i diferents IDPR.
Integrar totes les noves funcions de gestió i telecontrol en una única plataforma.
Demostrar i validar el sistema a gran escala en dues regions europees, per avaluar la viabilitat tecnològica i econòmica d’aquesta nova i innovadora plataforma.

 

En l’actualitat, els IDPR implementats en el projecte encara es troben en plena i eficient operació en la xarxa de distribució del coordinador del projecte, el DSO Estabanell i Pahisa Energia.

.

 

techforce_logo_01

Roger de Llúria, 44 6º 4ª
E-08009 Barcelona (Spain)
Phone +34 937 969 933
Mobile +34 629 577 146

Email: contact@techforce.eu
Web: www.techforce.eu

Avís Legal  |  Política de Privacitat  |   Política de Cookies  |  Política de Privacitat Xarxes Socials

© 2021 Techforce S.L.U. All rights reserved.