Legal
CASTELLANO CATALÀ ENGLISH

CONDICIONS GENERALS

INFORMACIÓ DE LA COMPANYÍA Techforce S.L.U., amb domicili a Vía Augusta, 2 bis planta 5ª E-08006 Barcelona, i amb C.I.F. B-62821152.

OBJECTE
Les presents Condicions Generals d´Accés (les "Condicions d´ Accés") regulen l´accés i ús per part de qualsevol persona (l´"usuari") de les pàgines que integren el domini web http:// www.techforce.eu (la "pàgina web"), propietat de Techforce S.L.U. així com els continguts i serveis que en ella s´inclouen.
L´accés a aquesta pàgina web o el seu ús per a l´usuari implica necessàriament, i sense reserves, el submetiment i acceptació de les Condicions d´Accés. Per tant, es recomana que l´usuari les llegeixi de forma atenta i detinguda cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de Techforce S.L.U.

Techforce S.L.U.  es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions d´Accés i, en general, d´aquells elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB
L´usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió de informació sobre les activitats desenvolupades per Techforce S.L.U.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a Techforce S.L.U., excepte que s´especifiqui el contrari. Tot ús o explotació diferent de l´anterior precisarà una autorització prèvia i per escrit de Techforce S.L.U.

En concret, es prohibeix a l´usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts inclosos a la pàgina web sense l´autorització prèvia i per escrit de Techforce S.L.U.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L´accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l´usuari per part de Techforce S.L.U.. No obstant, es comunica que, en el cas que Techforce S.L.U. sol┬Ěliciti dades personals, s´informarà degudament a l´usuari conforme amb el que està establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
ENLLAÇOS
Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol indret web o adreça URL ("Enllaços") a la pàgina web, haurà de ser autoritzat  per Techforce S.L.U., establint l´enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.
Techforce S.L.U. desitja aclarir que els Enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen una finalitat orientativa, sent el seu objectiu posar a disposició de l´usuari altres fonts d´informació que podrien ser del seu interès.
Techforce S.L.U. revisa el contingut que s´ofereix als Enllaços amb regularitat. No obstant, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en el cas que qualsevol usuari o tercer observi que tals Enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l´ordre públic, o que siguin susceptibles de incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, ho posi en el nostre coneixement a través de la direcció de correu contact@techforce.eu
Al marge de la legislació, Techforce S.L.U.  declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present al accedir a aquests enllaços o al utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (hardware i software) de l´usuari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents Condicions d´Accés queden subjectes a l´ordenament jurídic espanyol.
Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l´adreça de correu electrònic: contact@techforce.eu

 

Techforce S.L.U.
Roger de Lluria, 44, 6è 4ª
E-08009 Barcelona (España)
Tel: +34 93 796 99 33
Fax: +34 93 395 73 34